Jämställdhet och trakasserier

Hej på er!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseri ombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och föra framåt ärenden som rör jämställdhet och trakasserier. Våra namn är Ida Andersén och Christian Nygård. Vi sitter båda i styrelsen 2018 och innehar posterna strategi och internationella ärenden respektive högskole- och socialpolitik. Ida studerar andra året på Hanken med företagsledning och organisation som huvudämne och Christian studerar tredje året med redovisning som huvudämne. 

Vår studentkårs slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer. Ingen skall känna att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika viktiga och betydelsefulla och enligt detta skall även alla bli behandlade. Vi strävar efter att vara en studentkår där alla känner sig välkomna.

Ifall du känner dig utsatt på något sätt så är det bara att ta kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas upp. Lättast når du oss på trakasseri@shs.fi. Till denna email kan du maila ifall du eller någon du känner blir ojämlikt behandlad, kränkt eller trakasserad. Man kan även alltid komma och prata med nån av oss, eller båda, personligen ifall det känns bättre. Dessutom kan du såklart nå oss på våra privata emails: ida.andersen@shs.fi eller christian.nygard@shs.fi

För en jämlik och trakasseri fri studentkår!

Ida Andersén, Christian Nygård