Jämställdhet och trakasserier

Hej alla!

Vi är årets jämställdhets- och trakasseri ombud! Vi finns till för att hjälpa, stödja och föra framåt ärenden som rör jämställdhet och trakasserier. Våra namn är Alina Anderson och Tomas Granholm. Vi sitter båda i styrelsen 2017 och innehar posterna socialpolitik respektive näringsliv och projekt. Alina studerar tredje året på Hanken med marknadsföring som huvudämne och Tomas studerar femte året med finansiell ekonomi som huvudämne. 

Vår studentkårs slagord är “Finlands roligaste studentkår” och vi finns till för att se till att alla skall kunna känna att detta stämmer. Ingen skall känna att de blir dåligt behandlade eller kränkta på något sätt. Alla våra medlemmar är lika viktiga och betydelsefulla och enligt detta skall även alla bli behandlade. Vi strävar efter att vara en studentkår där alla känner sig välkomna.

Ifall det förekommer att någon känner sig utsatt på något sätt så är det bara att ta kontakt med oss! Vi vill understryka att ingenting klassas som “för litet” för att tas upp. Lättast når du oss på trakasserier@shs.fi. Till denna email kan du maila ifall du eller någon du känner blir kränkt eller trakasserad. Man kan även alltid komma och prata med nån av oss, eller båda, personligen ifall det känns bättre. Dessutom kan du såklart nå oss på våra privata emails: alina.anderson@shs.fi eller tomas.granholm@shs.fi

För en jämlik och trakasseri fri studentkår!

Alina Anderson, Tomas Granholm