En viktig del av studielivet är fester och en av de ståtligaste, största och roligaste
festen är studentkårens årsfest. Vår årsfest är en ansedd och har långa traditioner,
där över 400 personer deltar. Därmed är den störst av alla högskolors/universitets
årsfester. Festen ordnas alltid den 24 februari, dagen då näringsfriheten infördes i
Finland.

Bakom den superba festen står ÅFK som består av 10 festglada personer;
en kårvärdinna, fyra marskalkar, och fem värdinnor.

Medlemmarna i ÅFK är även värdinnor och värdar för studentkåren. Till
dessa personers huvuduppgift hör att planera årsfesten, även kallad Universums
Bästa Fest. Utöver detta arrangerar ÅFK även övriga evenemang under årets lopp.
Under hösten är huvuduppgiften för ÅFK att planera allt som hör årsfesten till;
reservera restaurang, orkester, festföredragshållare, välja tema för eftersläppet och
sköta om allt det praktiska som ska göras. Andra uppgifter är att ordna middagar
och sitzar samt servera under ekonombrevsutdelningen. Likt övriga organisationer
på kåren har även ÅFK egna traditionella interna fester. Värdinnorna ordnar
värdinnemiddagen för marskalkerna i november då marskalkerna i sin tur ordnar en
middag för värdinnorna dagen före årsfestbiljettsläppet.

Efter årsfesten flyttas blickarna redan mot följande års fest. Första steget är valet
av ett nytt ÅFK. Alla medlemmar av studentkåren har möjlighet att söka till ÅFK.
Valet hålls i april och valet festas med ett ÅFK-skifte där den nya ÅFK ordnar fest
för den avgående.

Ifall du är en öppen, positiv och idérik person som har inspiration och insikter i
ordnandet av fester rekommenderas ÅFK varmt!

ÅFK:s uppgifter:
September: Deltar i Gulisintagning, Gulissemi, Gulismiddag
Januari: Styrelseskifte
Februari: Årsfest 24.2

Annat:
ÅFK ordnar även andra mindre tillställningar t.ex. styrelseskiftet i januari.
Hjälper styrelsen vid behov
Tillställningar som dyker upp
Fanbärare på självständighetsdagen 6.12

Anni Immonen
Kårvärdinna 2018

Ordförande: 
Anni Immonen
Kontaktperson: 
Anni Immonen
anni.immonen@shs.fi