I och med revideringen av kommittéreglementet 2015 slogs de gamla kommittéerna ShsWeb och Hankeiten ihop till den nya kommittén Informationskommittén. Informationskommittén tar över uppgifterna av de tidigare kommittéerna och fortsätter med att publicera material både på internet och i tidningen Hankeiten som utkommer med 4 nummer per år. Gulishankeiten skrivs nuförtiden av Gulnäbbskommittén.

Redaktionens arbete leds av chefredaktören med hjälp av vice ordföranden. Själva redaktionen består av redaktörer, fotografer, layoutare och webbansvariga. Till kommitténs uppgifter hör att publicera relevant och intressant material för Hankeiter både i tidningen och på internet. På internet publiceras främst nyheter och bilder men också annan relevant information. För tidningen görs bland annat intervjuer, gallupar och reportage men också annat som serier och tävlingar. Redaktionen intervjuar studerande, alumner och föreläsare för att få intressant både från studielivet och från arbetslivet.

Som medlem i kommittén binder du dig inte till något mer än att bidra med någon typ av material till de fyra nummer som utkommer årligen, eller till att ta dig ett ansvarsområde av webbunderhåll som till exempel upprätthållande av tentbibbans arkiv. Vill du inte binda dig för en längre tid kan du mycket gärna göra free-lance uppgifter för tidningen eller webben. Det kan gå ut på ett enskilt projekt som intervju av intressant person eller skriva kort om vad du tyckte om din utbytestid.

Informationskommittén behöver alltid nya förmågor. Du är mer än välkommen med och arbeta med oss och få användbar erfarenhet inför framtida jobb. Chefredaktörerna nås per e-post på chefred@shs.fi. Dit kan du rikta dina frågor om verksamheten och anmäla möjligt intresse för medverkan i kommittén.

Forskarstuderande är berättigade att få Hankeiten om de betalat den frivilliga studentkårsavgiften. Är du anställd av högskolan eller Hankenalumni kan du beställa Hankeiten hem till dig fyra gånger om året för 25 euro per år. Är du intresserad, kontakt chefredaktören per e-post.

Ordförande: 
Charlotta Eriksson
Kontaktperson: 
Charlotta Eriksson
chefred@shs.fi