Hej och grattis till din studieplats på Hanken!

 

När du börjar studera på Svenska Handelshögskolan så blir du automatiskt medlem i Svenska Handelshögskolans Studentkår - SHS. I och med detta betalar du en kåravgift åt studentkåren i samband med läsårsanmälan. Tack vare denna avgift kommer du b.la. få använda dig av SHVS - studenternas hälsovårdsstiftelse (studenthälsan) samt rättigheten att delta på massa roliga evenemang som studentkåren ordnar. Allt detta kanske känns lite oklart just nu men det kommer att klarna. Här kommer nu en lista på saker du kan förbereda under sommaren, innan studierna börjat, för att hjälpa dig som känner dig vilsen i studielivet.

 

  • Kom ihåg att läsårsanmäla dig (på WebOodi) och samtidigt betala kåravgiften före den 1.8.2017. Ifall du betalat din kåravgift före det nämnda datumet så kommer du kunna använda Studenthälsans tjänster redan under augusti månad!

 

  • För dig som har två studieplatser och därmed kommer höra till två olika studentkårer: du måste betala båda kåravgifterna men du kan i efterhand ansöka om att få tillbaka summan av kåravgiften som gått till studenthälsan. Du ansöker om att få tillbaka pengarna från den studentkår du senast betalat åt och detta skall ske före den deadlinen för höstterminens återbetalning är 30.9.2017 och för vårterminens 30.1.2018. Ifall du betalat hela avgiften nu på hösten så kan du även ansöka om att få tillbaka hela summan nu på hösten.

 

  • Kom även ihåg att registrera dig på studenthälsans Self-tjänst när du betalat kåravgiften. Via Self-tjänsten kan man b.la. avboka och boka om tider du bokat hos studenthälsan. Läs mer här: http://www.yths.fi/sv/self

 

  • Beställ studiekort. Med studiekortet bevisar du att du studerar och har rättigheten till t.ex. billigare tågbiljetter. Studiekortet behövs även när du skall skriva tenter. I början kommer du av skolan få ett närvarointyg men studiekortet skall du ändå skaffa. Dessutom får man som studerande trevliga förmåner på många olika ställen med studiekortet! När skolan sedan börjat skall du av studentkåren få en läsårsdekal på kortet som visar att du är närvaroanmäld. Du kan även ladda ned Frank appen och ha ett elektroniskt studiekort med dig, hela tiden. Beställ studiekort här: https://www.frank.fi/sv/studiekort/

 

  • Du skall söka efter studiestöd. Studeranden som studerar 45 studiepoäng per läsår och är närvaroanmäld har rätt till studiestöd. Studiestödets storlek varierar beroende på t.ex. om du bor hemma eller ensam. Studiestödet ansöker du om på Kelas sidor: http://www.kela.fi/web/sv/etjanst

 

  • Om du inte bor hemma har du rätt att lyfta bostadsbidrag. Från och med 1.8.2017 kommer studeranden inte att kunna lyfta bostadstillägg som en del av studiestödet. Studeranden kommer istället att kunna söka om allmänt bostadsbidrag. http://www.kela.fi/web/sv/etjanst

 

 

  • Som studerande på Hanken är det möjligt för dig att söka studiebostad via HOAS - Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse. Läs mer om HOAS här: https://www.hoas.fi/se/

 

  • Ifall du vill veta mera om studentkåren kan du gå in på shs.fi och läsa om våra evenemang, våra kommittéer och klubbar samt se på bilder från fester. Ifall du har frågor om något gällande de ovannämnda punkterna så kan du kontakta alina.anderson@shs.fi. Vi på SHS ser fram emot att träffa dig på hösten!

Läs mer om studiestödet på Kelas sidor: http://www.kela.fi/web/sv/studiestod