Bästa medlem i Svenska Handelshögskolans Studentkårs Understödsförening r.f.

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 27 april 2017 klockan 18.00 på Hanken, i enlighet med det som tidigare aviserats. Vilket auditorium mötet håll i meddelas med skyltning vid huvudingången.

De stadgeenliga ärendenas behandling börjar kl. 18.

Ca kl. 18:30 får vi höra försvarsdebattören, major James Mashiri:

”Ryssland och vårt närområde, en militärstrategisk överblick och genomgång”.

James Mashiri har tjänstgjort i försvarsmakten i tjugo år, bl.a. i Björneborgs brigad och Nylands brigad. Han har sedan 2011 varit en aktiv säkerhetspolitisk bloggare och debattör. James skrev på våren 2015 en analys av den ryska militära doktrinen för utrikespolitiska institutet.

Efter mötet, ca 19:30, ordnas traditionsenligt en middag på Casa. Vi hoppas att så många som möjligt vill delta i årsmötet, diskussionen och den därpå följande middagen.

Anmälningar till middagen tas emot per e-post till sekreterare.shsuf@gmail.com , senast torsdagen den 20 april. Meddela även om eventuella allergier eller specialdieter.

Välkommen!

Helsingfors, 26.3.2017

Styrelsen
genom
Oscar Taimitarha

sekreterare.shsuf@gmail.com