Är du aktiv, intresserad av dina studier, studerar i VASA, har företagsstrategi och ledning (FLO) som huvudämne och framförallt känner att du vill påverka på högskolan kan du vara just den person vi söker! Studentkåren söker nu nya studeranderepresentanter till institutionsrådet för företagsledning och strategi dvs. en ordinarie och en suppleant.Varje ämne på skolan hör till en institution, och varje institution leds av ett institutionsråd (IR).

Där fattas en stor del av de viktiga besluten gällande undervisningen på Hanken: allt från vilken period kurser skall ordnas i,
vad som ska behandlas i kurser och hur studerande ska bedömas till hurdana "spelregler" som ska gälla i ämnet och nyanställningar
vid institutionen i fråga. Därför är det otroligt viktigt att vi som studentkår har duktiga representanter som är med i institutionsråden,
och som där ser till att studerandes åsikter hörs när beslut fattas.

Som IR-representant får du bl.a.
- Övning i mötesteknik
- Ett förtroendeuppdrag att sätta på din cv
- Chansen att lära känna din högskola och dina föreläsare bättre
- Möjligheten att verkligen påverka dina studier

I utbyte förväntas av dig:
- Att du deltar på möten som hålls ett par gånger per termin
- Att du rapporterar vad som hänt på mötena

Att vara IR-representant kräver alltså inte så mycket tid av dig samtidigt som du får värdefull erfarenhet av högskolan och för framtiden,
samt en möjlighet att besluta hur studierna i just ditt huvudämne skall se ut. Den pågående mandatperioden går ut 31.12.2018.

Låter detta som något för dig? Skicka i så fall en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi
Ansökningarna gås igenom efter ansökningstidens slut, varefter alla sökande meddelas utfallet av ansökningen.
Ansökningstiden för IR-platserna går ut 26.4.2017

Sofia Holm,
Styrelsen 2017