Ekonomföreningen Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för utbytesstudier eller praktik utomlands som inleds hösten 2017. Vi delar ut högst 25 stipendier à maximalt 300 euro.

Fyll i ansökan senast 20.4 via www.niord.fi -> BLI MEDLEM -> Juniormedlem -> Fyll i blanketten för stipendieansökan här. Bifoga ett elektroniskt, officiellt, studieprestationsutdrag utfärdat av högskolan som bilaga. Egen utskrift av vilka studieprestationer du avlagt duger inte. Goda studieprestationer och en bra ansökan prioriteras. Före utbetalning kollar vi via Hanken att du har tagit emot din studieplats.

Om du inte ännu är juniormedlem kan du som är hankeit enkelt anmäla dig via samma länk som ovan(-> Anmäl dig som juniormedlem här). Gör det senast 20.4. Medlemskapet är gratis och förpliktar dig inte till något. Juniormedlemskapet ger dig rätt att delta i Niords program, som du kan läsa om i Niordbladet, samt rätt att hyra våra stugor i Tahko och Himos. Dessutom får du Forum, Finlands ledande svenskspråkiga affärsmagasin.

Som juniormedlem i Niord överförs du automatiskt till ekonommedlem när du tagit din examen, och du slipper avbrott i servicen. Dessutom får du 50 procent rabatt på medlemsavgiften under de första två åren efter din examen.

Du kan läsa mera om Niord på www.niord.fi.