Det finns knappast någon hankeit som inte satt foten på Casa Academica, eller kortare bara Casa. De flesta har säkert släppt loss på Casa Nostras jatkon, druckit kaffe på Niord Internet Café eller skålat på sitzar som ordnats av de olika utskotten.

Förutom festställe fungerar Casa som studentkårens bo. Härifrån styrs kårens verksamhet av styrelsen i samarbete med alla kårorganisationenrna. Det kan verka självklart att studentkåren har egna utrymmen, men det finns mycket arbete bakom det hus som år 2004 fyllde 30 år och som sommaren 2005 genomgick en totalrenovering.

Den 5 november 1974 invigdes Casa Academica officiellt med stadsfullmäktiges ordförande Pentti Poukka som invigningstalare. 13 år tidigare hade första steget tagits i och med att Svenska Handelshögskolans Studentkårs Understödsförening hade sitt konstituerande möte. Under dessa 13 år kämpades det om tomten och pengar samlades på alla möjliga tänkbara sätt. Kalkylerna höll inte och samarbetspartners hamnade i ekonomiska svårigheter. Problem uppstod i alla skeden, bland annat då gropen för huset väl var grävt men ingen ville bygga huset.

Den första februari 1973 kom man äntligen igång med byggnadsarbetet. Ekonomin i Finland var överhettad och inflation, strejker och råvarubrist gjorde byggandet svårt. Efter tilläggsfinansiering kunde byggarbetet slutföras och taklagsöl hölls den andra november 1973. Nästan exakt ett år därpå stod Casa Academica färdig för att ta emot sina invånare, bland annat studentkåren.

Mitten av maj 2005 var följande stora milstolpe för Casa Academica, då den efterlängtade renoveringen av bl.a. våra egna utrymmen körde igång. 2004 uppstod det för första gången seriösa idéer om att göra en aningen mer omfattade renovering av utrymmena. I huset planerades det dessutom samtidigt en totalrenovering av luftkonditioneringen. Beslut fattades på våren 2005 och kort därefter började väggar falla för att göra plats för de moderna och fräscha fest- och kontorsutrymmen. I skrivande stund är renoveringen på slutrakan och alla hankeiter väntar med iver på att få festa loss på Casas dansgolv igen.

Inget av detta skulle dock vara verklighet utan Understödsföreningen. Utan den kamp de förde på 1960- och 70-talet skulle Casa Academica fortfarande vara en oförverkligad dröm. Studentkåren har sin Understödsförening att tacka för de eminenta utrymmena som vi erbjuds utan ersättning.

Studentkårens dåvarande inspektor berättade år 1974 i Hankeiten hur namnet Casa Academica uppstod. Här återger vi artikein.

Många har frågat mig varifrån namnet Casa Academica kommer. Jag skall därför ge en kort redogireise för dess tillkomst. Redan i ett tidigt skede var vi i Hanken på det klara med att namnet bör vara språkligt neutralt och gångbart åtminstone på finska och svenska för att undvika långa och klumpiga tvåspråkiga namn av typen Perhonkadun ylioppilastalo - Perhogatans studenthus, som en tid var projektets arbetsnamn. Den gordiska knuten kunde inte lösas på lång tid trots att vi bollade med många förslag.

Till sist, en lördagsmorgon klockan sex (ca två timmar efter det jag lyckligen hemkommit från Ölkki) ringer telefonen ilsket och länge. Då jag småningom kravlat mig upp och svarat visade det sig vara ett telegram från dåvarande styrelseordförande Nöppa Rosenlew avsänt från hans hide-away i Sagu på småtimmarna. Telegrammet löd i all sin korthet CASA ACADEMICA SKALL HUSET HETA. Vilka skeden som ute i Sagu föregått telegrammets avsändande undandrar sig mitt bedömande, rnen resultatet var gott och namnet slog genast igenom såväl i Hanken som i de andra korporationerna. Och så gällde det bara att få rahat casaan!

- Jarl Storgårds

Fotnot: Ölkki var under många decennier studentkårens legendariska ölkällare.