Syfte: 
Centralvalnämndens uppgift är att övervaka och verkställa fullmäktigevalen vid SHS
Ordförande: 
CVN
Kontaktperson: 
CVN