Vill ert företag få synlighet bland Hankeiter?

 

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) erbjuder företag många sätt att nå Hankeiter. Genom att samarbeta med SHS har ni möjlighet att öka er synlighet och skapa kännedom inom skolan och studentkårsverksamheten.

Samarbetet mellan SHS och företagen sköts av Näringslivsutskottet. Näringslivsutskottet leds av styrelsens näringslivsansvarige Matilda Saarinen.