Gulnäbbskommittén består av 22-26 tutorer plus ordförande och vice-ordförande. Kommittén är mera känt under namnet Gekko och ansvarar för att välkomna gulnäbbarna på det bästa möjliga sättet till studielivet och studentkåren.

En medlem i Gulnäbbskommittén har egentligen två uppgifter. Den första och den mest viktiga är att vara en tutor för de nya studerande som börjar på högskolan. Det betyder att stöda gulisarna i alla studierelaterade frågor, allt från hur man får ett studiekort till att ordna studiecirklar. Den andra uppgiften är att vara en länk mellan studentkåren och gulisarna, med andra ord, visa vad och hur mycket en studentkår kan erbjuda för studerande. Vi ordnar massor av olika evenemang under hösten. Allt börjar med introdagarna i början av hösten och slutar med höstens klimax Halarutdelningen i november, då de tappra gulisarna blir möjligtvis belönade med den legendariska vita halaren. Vi ordnar också studiecirklar, Gulisintagningen, Tanka i Tallinn osv. Gulishösten är fullpackat av program som Gekko planerar och verkställer för de nya studeranden och det sägs att gulishösten är den bästa i ditt liv.

Hur blir man med i Gulnäbbskommittén? Som alla andra kommittér, ordnar Gekko också en rekrytering en gång om året. Den brukar börjar i april, så håll ögonen öppna. Nya ordförande för Gekko väljs i början av året, så om du är intresserad att blir tutor, lönar det sig att kolla runt på studentkåren vem som vill bli den nya Papi/Mami.

Det som är gemensamt med oss Gekkoiter är att vi vill ordna den bästa möjliga gulishösten för gulisarna och välkomna gulisarna till det goda livet!

Julius Tallqvist

Ordförande för Gulnäbbskommittén 2017
julius.tallqvist@shs.fI

Ordförande: 
Julius Tallqvist
Kontaktperson: 
Julius Tallqvist
julius.tallqvist@shs.fi