När du betalt hälsovårdsavgiften i samband med studentkårsavgiften är du berättigad att besöka alla hälsovårdsstationer som hör till Studenternas Hälsovårdsstiftelse (SHVS / YTHS). I Helsingfors hittar du den på Tölögatan 37 A (tel. 046 710 1466, ngen tidsbeställning) och i Esbo (Otnäs) på Otnäsvängen 12. På Studenthälsan får du en hel del gratis service och i fall den är avgiftsbelagd så är priset lågt. OBS! Du måste visa upp ditt studiekort i kassan i samband med besöket.

Avgiftsfria tjänster:
Hälsovårdmottagning
Hälsoundersökning som görs på kallelseBesök hos allmänläkare
Laboratorieundersökningar med remiss från hälsovårdsstiftelsens läkare
Röntgenundersökningar med remiss från hälsovårdsstiftelsens läkare/tandläkare
Besök hos mental hälsa
Den första tandläkarundersökningen (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) för dem som påbörjat studierna 1.9.2005 eller senare
Besök hos tandläkare (högst 10 min)
Besök hos munhygienist
Fysioterapeutens rådgivande besök och vårdbesök
Gruppbesök
Talterapi
Vaccinationer
Avgiftsfria intyg och utlåtanden

Avgiftsbelagda specialistläkartjänster:
Besök hos specialistläkare (gäller inte besök hos psykiater) 24 € 
Besök hos tandläkare/specialtandläkare över 10 min - högst 20 min 18 €
Besök hos tandläkare/specialtandläkare över 20 min - högst 40 min 26 €
Besök hos tandläkare/specialtandläkare över 40 min 32 €
Besök som inte avbokats 35 €

Hälsokontroll för gulisarna
Alla första årets studerande kallas till en hälsoundersökning. Den innefattar bland annat kontroll av blodtrycket och synen, samt en intervju som utförs av hälsovårdaren, man hänvisas också till en kostnadsfri tandkontroll. I samband med hälsokontrollen kan du sköta flera saker på samma gång: få information om stiftelsens hälsotjänster, vaccinationer, förnyande av recept m.m.

Hälsovårdarens mottagning
Här sköter man följande: mindre olycksfall och lindriga sjukdomar, intyg för kortvarig frånvaro från läroanstalt eller arbetsplats, remiss till laboratorieundersökning (t.ex. urinprov, könssjukdomstest, HIV-test, graviditetstest), preventivrådgivning och ångerpiller samt vaccinationer.

Tandvård
Studenthälsan erbjuder också tandvård, allt från akut tandvård och specialtandvård. För tidbeställning se nedan.

Mentalvård
SHVS:s mentalvårdstjänster omfattar mentalvårdsrådgivning, psykoterapi och psykiatrisk vård. Rådgivningstid för mentalvårdstjänster kan du beställa själv. Under rådgivningsbesöket utvärderas det fortsatta vårdbehovet.

Tidsbeställning
Hälso- och sjukvård, fysioterapi
Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning till mottagningarna: må-to kl. 8-15, fr kl 8-14 tfn. 046 710 1027. I akuta ärenden ta helst kontakt under förmiddagen mellan kl. 8 och 9.
Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göra via telefonsvarare 046 710 1028.
På patientkansliet 2. våningen som betjänar 8-15.30 kan man lämna in recept till förnyelse samt avhämta recept och intyg, boka kontrolltider mm. Där anmäler man sig också till mottagningarna.

Munhälsovård
Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: må-tors. kl. 8-15, fre. 8 - 14, tfn 046 710 1032. I akuta ärenden ta helst kontakt kl. 8.
Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider. Avbokning kan också göras via telefonsvarare 046 710 1034.

Mentalvårdstjänster
Bedömning av vårdbehovet och tidsbeställning: Enheterna i Helsingfors och Esbo sker bedömning av behovet av psykisk vård och reservering av mottagningstid gemensamt med hälso- och sjukvården. Mån-tors kl. 8-15, fre. kl. 8-14, tfn 046 710 1027. Ring detta nummer.
Kontroll och avbokning av mottagningstider på adressen yths.fi/sv/tider eller via tfn 046 710 1031 (må-to kl. 8-15, fr 8-14).
Telefonrådgivning: må-to kl. 8-15, fr. Kl. 8-14 tfn 046 710 1030.

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder hälsovårds-, sjukvårds-, mentalvårds- och munhälsovårdstjänster åt studentkårernas medlemmar. De har öppet dagtid på vardagar: den kommunala hälso- och sjukvården sköter sjukhusvård, kvälls-, natt- och veckoslutsjourer samt mödraskapsrådgivng. I akuta fall då SHVS hälsostation är stängd, vänd dig till hälsostationen i din boendekommun.

Kommunal hälsovård
Man kan också använda de kommunala hälsovårdstjänsterna i sin kommun. Om man inte är mantalsskriven i huvudstadsregionen skall man i första hand använda studenternas hälsovårdsstation. På nätter och veckoslut kan man i nödfall vända sig till närmaste kommunala hälsovårdsstation.

Rådgivning på nätet & nättjänster
Nätrådgivning på studenthälsans hemsida: http://www.yths.fi/sv/tjanster/webbradgivning
SHVS har i juni 2016 gått med i Kanta-systemet tack vare vilket hälsovårdstjänstleverantörer få dina patientuppgifter från SHVS:s patientdatasystem och tvärt om. Gå in på www.omakanta.fi för att ta i bruk systemet.
På adressen http://www.yths.fi/sv/minshvs kan du enkelt hantera dina bokningar och recept.

Apotek
Carelia Apteekki, Runebergsgatan 46
Yliopiston Apteekki, Mannerheimvägen 5
Yliopiston Apteekki, Mannerheimvägen 96
Kauppatorin Apteekki, Södra Esplanaden 2
Arkadian Apteekki, Arkadiagatan 21
Runebergin Apteekki, Runebergsgatan 32