HankEcon – Ämnesföreningen för Nationalekonomi
HankEcon är ämnesföreningen för nationalekonomi på Svenska handelshögskolan. HankEcon strävar efter att förbättra nätverkande mellan studeranden och deras potentiella arbetsgivare. Förutom det vill HankEcon ge sina medlemmar bättre insyn på karriärmöjligheter som är speciellt inriktade åt studeranden med nationalekonomi som huvudämne.

Aktiviteter
Förutom karriärrelaterade aktiviteterna  uppmuntrar vi våra medlemmar att aktivt delta i ekonomipolitiska diskussioner och debatter samt söka stipendier till internationella sommaruniversiteten. HankEcon engagerar sig till att samarbeta med andra nationalekonomins ämnesföreningar i Helsingfors.
Kontakt
www.hankecon.org
board@hankecon.org

Ordförande: 
Juhani Savonen
Kontaktperson: 
Juhani Savonen
juhani.savonen@student.hanken.fi