Hanken Bisman är ämnesföreningen för Business och Management. Vi organiserar seminarier med högt värderade talare och experter inom ämnet. Detta för att utveckla studerandes professionella kunnande och bredda deras nätverk. Vi hjälper också Hankens studenter att skapa affärskontakter med framtida arbetsgivare genom olika evenemang och workshop. Våra evenemang är öppna för alla Hankens studenter och alumni. För att bekanta dig med oss, kan du följa föreningen på Facebook(www.facebook.com/HankenBisMan)!

Ordförande: 
Fangbing Wang
Kontaktperson: 
Fangbing Wang