HankGents är en specialförening under SSHV. Föreningen är ämnad främst för Vasa Hankens manliga studerande. HankGent's målsättning är att bibehålla och förbättra sammanhållningen främst bland de manliga studerandena på Hanken i Vasa genom att arrangera olika evenemang.

Återkommande aktiviteter som HankGents ordnar är bland annat paintball som ordnas strax efter skolstarten. Dessutom ordnas det under höstterminen provning enligt valt tema, tidigare år har bland annat whiskey-, vin- och ölprovningar ordnats.Under vårterminen ordnas bl.a. Caps, 100-klubben, den populära Dammiddagen samt poker- och andra spelturneringar.


Styrelsen 2016

Ordförande:
Anton Sundholm
hankgents@sshv.fi

Övriga styrelsemedlemmar:
Robin Rewell (Vice ordförande)
Christoffer Blomqvist
Eric Frantzen
Joonas Kulju
Marcus Havusela
Martin Mitts
Joakim Nurmi
Oskar Nygård
Kristoffer Savolainen
Anton Ivars
Kasper Kalpamaa
Viktor Heikinheimo