HankInvest är föreningen för finansieringsstuderanden vid Hanken svenska handelshögskolan. Evenemangen föreningen ordnar samt den distribuerade informationen är dock relevanta för alla Hanken studeranden. HankInvest är den främsta aktör vad gäller karriärguidning till ambitiösa studeranden som strävar efter framtida karriärer inom de extremt konkurrenskraftiga branscherna investment banking och management consulting mm.  

Vår övergripande mission är att hjälpa Hanken studeranden nå sina karriär mål. Detta sker främst i formen av två utlandsexkursioner, flera självordnade evenemang, evenemang med partnerföretag och även via distribution av relevant information om arbetsmöjligheter. HankInvests verksmanhet drivs av styrelsen som består av 11 stycken finansstuderanden. 

De främsta målen för år 2017 är att locka fler unga studeranden till våra evenemang samt att bättre förbereda studeranden för jobbansökningsprocessen. Dessutom arbetar vi konstant för att förbättra ”Hanken Studerande” brandet bland potentiella arbetsgivare både i Finland och utomlands.  

Mera information på hemsidan hankinvest.org.

Följ och gilla även på Facebook.

Ordförande: 
Rickard Zilliacus
Kontaktperson: 
telefon:+358 400346663
board@hankinvest.org