HankManagement är ämnesföreningen för alla SSHV:s medlemmar som är intresserade av företagande och företagsledning. HankManagement grundades 15.03.2006. Föreningens syfte är att befrämja de studerandes insikter i företagande och företagsledning, samt fungera som aktiverande organ för medlemmarna. HankManagement samarbetar med institutionen för företagsledning och organisation. Under läsåret 2016 ordnar HankManagement tillsammans med HankMark kaffe på tisdagar kl 14. Dessutom kommer ämnesföreningen att ordna programkvällar och företagsbesök. På IB kan du köpa stadens bossigaste halarmärke för 2€. Hitta oss på Facebook!


 Styrelsen 2017

Alina Söderman (Ordförande)
alinasoderman@gmail.com
hankmanagement[a]sshv.fi


Victoria Karlsson (Vice ordförande)
Fredrik Boijer
Nadja Väglund
Kasper Kalpamaa
Jessica Kock