Alla studentföreningens medlemmar som är intresserade av marknadsföring är välkomna att delta i HankMarks aktiviteter. Ämnesföreningen syftar till att öka medlemmarnas insikter i praktisk marknadsföring och fungerar som en plats där man kan lära känna övriga marknadsförare. Dessutom samarbetar HankMark med institutionen för marknadsföring för att åstadkomma den bästa möjliga undervisningen och bevaka de studerandes intressen.

Under hela läsåret anordnar HankMark olika aktiviteter. I programmet har bl.a. ingått biobesök, bowlingkvällar, mässbesök, Hankolympiad och institutionskvällen. Dessutom har HankMark regelbundna kaffemöten som är öppna för alla (tisdagar kl 14.00 i institutionens seminarierum). Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter!

HankMark informerar om aktuella händelser via måndagsmailet, i Nötte och via vår sida på Facebook (HankMark Vasa). Om du har frågor om HankMark eller idéer om hur föreningen kunde bli bättre kan du kontakta oss via Facebook, e-post eller gärna personligen!

HankMarks styrelse hälsar alla välkomna på kaffe varje tisdag kl.14.00 i marknadsförarnas semi-rum på andra våningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna och träffa likasinnade marknadsföringsstuderande och - föreläsare! Alla marknadsföringsintresserade studerande är välkomna! 


 Styrelsen 2016

 

Ordförande
Sara Hemming
+358 40 9651 984
sara.hemming[a]student.hanken.fi
hankmark[a]sshv.fi

Viceordförande: Charlotta Forsberg
Sekreterare: John Grönholm

Övriga medlemmar:
Felicia Kamb
Casper Hellstén
Katja Arola
Emilia Nord
Sara Holmberg