HankOff - Reservofficerarna vid Svenska handelshögskolans studentkår

Hankens Officerare (HankOff) är en klubb för officerare av reserven som är medlemmar av SHS. Klubben är grundad år 1955 och är således inte endast den äldsta klubben på studentkåren utan även den äldsta svenskspråkiga akademiska reservofficersklubben i Norden.

Klubbens målsättning är att på studentkåren stödja och främja andan kring och intresset för försvaret, samt att bland hankeiter sprida information om Finlands försvarsväsen och dess strävanden.

HankOff ordnar evenemang för klubbens medlemmar och andra intresserade, bland annat exkursioner, skjutövningar, tävlingar, gästföredrag, samt bastukvällar.

 

För mera information kontakta:

Hankoff@shs.fi

Ordförande: 
Joakim Exell
Kontaktperson: 
Joakim Exell
hankoff@shs.fi