HankRus grundades 2017 för Hankeiter med speciellt intresse för Ryssland samt andra rysktalande länder. HankRus vill genom sin verksamhet samla ihop de Hankeiter som delar detta intresse och erbjuda dem meningsfulla evenemang, intressanta exkursioner samt sprida aktuella nyheter och karriärmöjligheter. Syftet med klubben är att öka intresset för såväl det ryska språket som för den ryska kulturen och de möjligheter den rysktalande världen har att erbjuda.

Vi kommer att börja vår verksamhet med att ordna Working Breakfasts med en inbjuden gäst per evenemang. Dessa gäster är personer relevanta för klubbens mål och intressanta för klubben medlemmar.

Om du är intresserad av att bli medlem och/eller delta i våra evenemang, tveka inte att kontakta oss på hankrus@shs.fi eller på Facebook!

Simon Vänttinen, Ordförande
Amanda Bruncrona, Vice ordförande
Joakim Kiuru, Skattis
Anne Ramsay, Marknadsföring
Jessica Pihlström, Evenemang
Irina Prokkola, Konsult

Ordförande: 
Simon Vänttinen
Kontaktperson: 
Simon Vänttinen
hankrus@shs.fi