HankSports är specialföreningen under SSHV som ansvarar för alla idrottsliga aktiviteter. Föreningen är ämnad för alla studerande på Svenska handelshögskolan i Vasa. HankSports målsättning är att erbjuda olika idrottsaktiviter åt de studerande samt att ordna diverse evenemang som har med idrott att göra.

Målsättningar för kommande år är att bredda på utbudet av återkommande aktiviteter för skolans studerande. Samarbetet med Vasas övriga högskolor skall förbättras. Ett tecken på detta är att flera av Vasas högskolor kommer att ha gemensamma idrottsturer. De studerande kommer att erbjudas allt från capoeira till korgboll. 

Styrelsen 2017

Ordförande:
Vilhelm Ehrnström
hanksport@sshv.fi

Övriga styrelsemedlemmar:
Anton Ivars
Joonas Kulju
Johan Backlund
Josefiina Källström
Kristoffer Savolainen
Mikko Smalen
Saga Rosin
Rasmus Kamppinen