IB är en liten butik som erbjuder olika nödvändigheter för hankiter, bl.a. ett bassortiment av kontorsmaterial till mycket konkurrenskraftiga priser. Utöver kontorsmaterial säljs även printerkredits. Printerkredits fungerar vid båda campus. En del kursböcker finns även att köpas vid IB,
bl.a. tyska böcker och vid behov kan också andra böcker tas in. Det finns också kompendie förmedling till flera kurser. Kår- och Hankenrelaterade produkter finns även att köpa, så som kårband, sångböcker och Hanken huppare. IB säljer även halarmärken, allt från studenföreningens märke till eventsmärken från sitzer och andra evenemang!

Öppethållningstider:

Mån-Fre, kl. 11:45-12:30

Välkommen att handla studiematerial till lägre priser vid IB.