Moj!

Jag heter Jens Nyström och är första årets studerande på Hanken. Förrän jag sökte till Hanken fungerade jag fyra år som privatföretagare och på fritiden har jag varit skådespelare i flera pjäser.  Under mitt första år har jag varit med i EAG och halarteamet.

Förutom att vara styrelseledamot, hör följande till mina ansvarsuppgifter:

  • Förvaltning och övervakning av kårens budget
  • Uppehåll av kårens utrymmen, se till att de är i fungerande och trivsamt skick
  • Bokning av kårens utrymmen
  • Klubbansvarig, vilket betyder att jag fungerar som kontaktperson mellan klubbar och styrelsen angående klubbars intressen och ärenden

 

Ifall ni har frågor eller goda idéer kan ni när om helst ta kontakt eller rycka mig i ärmen, ni hittar mig oftast på kåren eller i Hankens läsutrymmen.