Styrelsens email: styrelsen@sshv.fi
Styrelsens telefonnummer: +358 (0)45 - 127 36 44