Fullmäktige är studentkårens högsta beslutsfattande organ med 20 medlemmar som väljs genom allmänna, hemliga och proportionella val varje höst. Fullmäktige representerar därmed alla SHS medlemmar. Fullmäktige fastslår bland annat studentkårens budget och verksamhetsplan, väljer styrelsebildare och styrelse, väljer viktiga kår funktionärer och gör de strategiska linjedragningarna för studentkåren. Fullmäktige övervakar även styrelsens arbete.

Studentkårens fullmäktige och styrelse kan jämföras med republikens riksdag och regering. Som Hankeit måste du själv se till att sin röst blir hörd i fullmäktige. Det här kan du göra genom att rösta på en lämplig kandidat eller genom att själv ställa upp i fullmäktigevalet. Vidare så är alla medlemmar av SHS alltid välkomna på alla fullmäktigemöten. Tid och plats annonseras här på hemsidan i god tid innan varje möte.

Fullmäktigeordförandes hälsning

Hej allihopa! Är Sofia och fullmäktige ordförande för i år. Fullmäktige sköter de stora linjedragningarna på studentkåren, vilket betyder att vi till exempel beslutar om storleken på din kåravgift och övervakar styrelsen i sitt arbete. Vi har ungefär ett möte per månad vart du som hankeit är varmt välkommen! Möteskallelser kommer alltid upp på shs.fi. Om du har några som helst frågor eller funderingar kring vårt arbete eller dina möjligheter att påverka på kåren tveka inte att kontakta mig eller till exempel den ledamot du röstade på i fullmäktige valet! Det är bara att rycka mig i ärmen i skolan eller slå mig en signal på telefonen. Ha det bra!

Med vänlig hälsning,

Sofia Slotte

Kontaktuppgifter

Ordförande: Sofia Slotte +358408333301
sofia.slotte@shs.fi

Vice ordförande: Alina Söderman
alina.soderman@shs.fi

2:a vice ordförande / Ordförande för fullmäktiges stora utskott: Majken Stenberg
majken.stenberg@shs.fi

Ordförande: 
Sofia Slotte
Kontaktperson: 
Sofia Slotte
fullmaktigeordforande@shs.fi