Bästa magisterstuderande vid Hanken Svenska handelshögskolan,

Varmt välkomna till Masters’ Committee’s (MC) sida. MC, som är en del av Svenska handelshögskolans studentkår (SHS), är ett organ för alla magisterstuderande vid Hanken. Dessa är våra uppgifter; (1) från och med att ha anlänt till Helsingfors, hjälper vi de nya magisterstuderandena att hemmastadda sig, (2) vi ordnar diverse sociala evenemang för alla magisterstuderande samt (3) försöker vi erbjuda möjligheter för studerandena att komma i kontakt med näringslivet.

Ett av våra långsiktsmål är att integrera de svenskspråkiga studerandena med de som studerar engelskspråkiga magisterprogram. Vi anser att det finns flera goda orsaker till detta; (1) knyta vänskaps- och affärsrelationer med människor jorden runt, (2) nå en djupare förståelse för kulturell mångfald samt (3) utveckla förmågan att anpassa sig till det främmande – en viktig färdighet med tanke på framtida karriärer.

Vår officiella hemsida kan du hitta vid www.masterscommittee.com. På sidan hittar du information bland annat om dina tutorer och läsårets evenemang. Har du frågor gällande studierna eller om livet i största allmänhet – tveka inte att kontakta någon av oss.

Följ gärna även vår Facebook-kanal: Hanken Helsinki Master’s 2016-2017.

Till det lyckade akademiska kalenderåret 2016-2017

Jordan Trudel

Ordförande, Masters’ Committee

Ordförande: 
Jordan Trudel
Kontaktperson: 
Jordan Trudel
jordan.trudel@shs.fi