Vi börjar med Hankens styrelse, där SHS har en studeranderepresentant. Styrelsen är det högsta beslutande organet på högskolan och beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Den nuvarande mandatperioden är 2016-2018, alltså har vi i början av året fått en ny representant, Filip Björklöf.
 
 
Namn: Filip Björklöf
Ålder: 24
Huvudämne: FLO, fjärde året.
 
Varför sökte du till att sitta med i styrelsen och hur har det varit hittills?
Efter att ha suttit i SHS styrelse år 2014 och i Akademiska rådet på Hanken och för en person som annars är intresserad av högskolepolitik och samhälle är Hankens styrelse mycket intressant.
Jag är dessutom ordförande för bildningsnämnden i Raseborg, som har hand om dagvård, samt första och andra stadiets utbildning, så Hankens styrelse känns som ett bra komplement.

Styrelsen fungerar lite annorlunda än de andra organen på Hanken. För det första har vi inga suppleanter, så man måste verkligen se till att kunna delta i alla möten. Därtill har vi bara en studeranderepresentant, så hens roll blir därför än viktigare.

Mötena är effektiva. Mycket bör lobbas och funderas på, på förhand, vilket också gör att kontakter till nykelperson både i och runt styrelse är vitala
 
Ifall du vill ta kontakt med Filip, kan du göra det på adressen: filip.bjorklof@shs.fi