Idag är det Institutionsrådet för företagsledning och organisation, och entreprenörskap som är i turen. Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Insitutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Prefekten för institutionen för företagsledning och organisation heter Sören Kock och våra studeranderepresentanter heter under mandatperionden 2016-2018 Petra Laiti, Rasmus Sinnemaa, Elin Bergman och Madeleine Sabel. Dessa har även varsin personlig suppleant.

Du kan nå studeranderepresentanterna i IR för FLO och Entreprenörskap på addressen: ir.flo@shs.fi

Namn: Petra Laiti

Ålder: 20

Huvudämne: Företagsledning och Organisation, 2a året

Varför sökte du med till att sitta i IR och hur har det varit hittills? Jag var intresserad av hur beslutsfattandet inom institutionerna fungerar och hur jag som studerande kan eventuellt påverka de besluten. Man får en rätt annorlunda synvinkel på Hanken, och man lär sig massor med nya saker. Rekommenderar starkt för alla.

 

Namn: Rasmus Sinnemaa

Ålder: 21 år

Huvudämne: Entreprenörskap, 3e året

Varför sökte du till att bli IR-reps och hur har det varit hittills? För att jag vill påverka hur mina studier uppbyggs från studerandeperspektiv. Det har varit intressant att se hur arbetet fortskrider inom Institutionsråden och vid vilket skede man ska se till att få sin röst hörd för att reellt påverka slutresultatet.

Namn: Elin Bergman

Ålder: 21

Huvudämne: FLO, 2a året

Varför sökte du med och hur har det varit hittills? Var intresserad av att påverka på utbildningen, och tycker det är viktigt att göra det också. Som IR reps har jag hittills varit på ett par möte redan, och det har varit väldigt intressant att se t.ex. hur kursutbudet ser ut.

Namn: Madeleine Sabel

Ålder: 22

Huvudämne: Entreprenörskap och företagsledning, 3e året

Varför sökte du till att bli IR-reps och hur har det varit hittills? Jag tycker om att vara med och påverka, har ej heller problem med att föra fram mina eller andras åsikter vilket i detta fall är mycket viktigt. Jag vill tillsammans med resten av representanterna se till att just du trivs med dina studier och tycker institutionen erbjuder det du söker!

Jag befinner mig på utbyte i Belgien för tillfället så har bara hunnit ta del av ett möte. Ser dock mycket framemot hösten och fortsatt arbete!

I IR för FLO och Entreprenörskap har alla dessutom en egen suppleant; Melina Weckman, Ville Takala, Ella Veijalainen och Kasper Kalpamaa.

För att kontakta IR-repsarna på FLO & Entreprenörskap kan du maila dem som helhet på addressen: ir.flo@shs.fi