Idag är det Institutionsrådet för nationalekonomi som står i turen. Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Prefekten för institutionen för nationalekonomi heter Topi Miettinen och våra studeranderepresentanter heter under mandatperionden 2016-2018 Peter Elmgren och Felicia Aminoff. Dessa har även varsin personlig suppleant.

Du kan nå studeranderepresentanterna i IR för nationalekonomi på addressen: ir.nationalekonomi@shs.fi 

Namn: Peter Elmgren

Studieår: typ fjärde

Huvudämne: Nationalekonomi

Varför sökte du med till att vara IR-reps?

Jag har ett mycket starkt och djupt intresse av nationalekonomi. Vid det här laget känner jag institutionen rätt bra och har dessutom fått ett lite bredare perspektiv på studierna. Därför fungerar jag gärna som länk mellan studenter och medarbetarna på institutionen.

Hur det har varit hittills?

Riktigt bra, vi är en liten institution med bra stämning. Studenternas idéer och förslag är välkomna och viktiga. Kanske har du synpunkter gällande Hankens nationalekonomi vilka du vill föra fram? Tag gärna kontakt på peter.elmgren@student.hanken.fi.

Namn: Felicia Aminoff

Ålder: 22
Huvudämne: Nationalekonomi, 2a året

Varför sökte du med till att sitta i IR och hur har det varit hittills? Jag sökte med eftersom jag tror på att undervisningen ständigt kan förbättras. Jag snackar ofta med kurskamrater efter föreläsningarna och försöker på det sättet få flera idéer om vad som kunde utvecklas.  Jag sitter också med i SHS Fullmäktige och är på flera plan intresserad av att bidra till att Hanken och SHS fortsätter att se till att alla studerande trivs och är nöjda med sina studier. Jag är för tillfället på utbyte i Storbritannien och kommer därför att på alvar börja mitt uppdrag först i höst, min suppleant Jan Sarasvuo bör därför uppmärksammas eftersom han hittills skött uppdraget.

Peter och Felicia har även varsin suppleant, Majken och Jan.

För att ta kontakt med IR-repsarna kan du maila dem på ir.nationalekonomi@shs.fi