Idag är det Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt som är i turen. Hanken har fem institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.

Prefekten för institutionen för nationalekonomi heter Matti Kukkonen och våra studeranderepresentanter heter under mandatperionden 2016-2018 Alexandra Järnefelt, Anna Piiroinen, Lukas Lundin och Jessica Kock. Var och en av dessa har också en suppleant som deltar i mötena ifall de själv har förhinder. Suppleanterna för mandatperioden är Vanessa Nyman, Sofia Slotte, Martina Forsman och Alina Söderman. 

Nedan hittar du presentationer av våra representanter och deras tankar kring hur det är att vara studeranderepresentant.

Du kan nå studeranderepresentanterna i IR för redovisning och handelsrätt på addressen: ir.redovisning@shs.fi

 

 

Namn: Alexandra Järnefelt

Ålder. 22

Huvudämne: Redovisning, 4 e året

Varför du sökte med till att vara IR-reps och hur har det varit hittills?

 

Jag sökte till IR eftersom jag vill påverka mina studier nu och se till att det är bättre för dem som kommer efter! Det har varit väldigt givande och vi har verkligen kunnat påverka.

Namn: Anna Piiroinen
Ålder:23 år
Huvudämne: Redovisning, 4de året

Varför du sökte med till att vara IR-reps och hur har det varit hittills?
Tycker det är viktigt att studerandes röst och önskemål hörs och jag är inte rädd att föra fram den mha konkreta förslag. Anser också att studeranden har den bästa och mest aktuella bilden av vad som förväntas av oss på arbetsmarknanden och därför är det viktigt att vi för fram de önskemål vi har för att se till att hankeiternas konkurrenskraft hålls på hög nivå.
Valdes först till att vara IR-reps just så har inte så mycke erfarenhet från förr men väntar med iver på att få vara aktivt med i diskussionen på instutionen och förstärka sammarbete mellan eleverna och resten av insten. Man får när som helst kontakta mig så ska jag se till att föra vidare de tankar och idéer!

Namn: Lukas Lundin
Ålder: 24 år
Huvudämne: Redovisning, sista året


Varför du sökte med till att vara IR-reps och hur har det varit hittills?

Jag valde att ställa upp som IR-reps eftersom vår utbildning inte bara är en enkelriktad gata, det är viktigt att växelverkan mellan studerande och institutioner fungerar väl. Att våga stå på sig och ge en färsk syn på kursplaner och andra ärenden är en viktig del av institutionsrådet. Att aktivt ge input i verksamheten verkar ha uppskattats mycket av personalen och gör allas studier och arbete lättare.

 

Namn: Jessica Kock

Ålder: 22 år

Huvudämne: Redovisning, tredje året

Varför du sökte med till att vara IR-reps och hur har det varit hittills?

Jag vill hela tiden förbättra och är alldeles för rastlös för att bara sitta still så därför sökte jag till IR så att jag får jobba med att utveckla utbildningen vi får vid Hanken.

 

Alla IR representanter har också varsin personlig suppleant;

Vanessa Nyman, Sofia Slotte, Martina Forsman och Alina Söderman.