Alla som är närvaroanmälda som kandidat- eller magistersstuderande vid Svenska handelshögskolan är också medlemmar i studentkåren. För medlemskap i studentkåren uppbärs en medlemsavgift. Medlemsavgiften föreslås av studentkårens fullmäktige och fastställs av högskolans rektor. En del av studentkårens medlemsavgift utgörs av avgiften för hälsovård, som ordnas genom studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. Resten av studentkårsavgiften används till medlemsavgifter i olika förbund (varav det viktigaste är FSF, Finlands studentkårers förbund), personalkostnader, utrymmesförvaltning, intressebevakning samt projekt- och klubbidrag till föreningsverksamhet inom studentkåren. Betalning av studentkårsavgiften sköts via paypal eller kontoöverföring i samband med närvaroanmälan till högskolan och du uppmanas därför bekanta dej med högskolans information: https://www.hanken.fi/sv/studier/studieadministration/lasarsanmalan/narv... Om du är närvaroanmäld till mer än ett universitet så kan du ansöka om återbetalning av den del av studentkårsavgiften som utgör hälsovårdsavgiften för det universitet till vilket du senast har betalt in avgiften. Spara alltid kvittot på din betalning. För eventuella återbetalningar av felaktigt betalda studentkårsavgifter och/eller återbetalning av hälsovårdsavgifter bör man vara i kontakt med studentkåren snarast, men senast 30.9. för höstterminens del och 31.1. för vårterminens del. Studentkåren kan uppbära en hanteringsavgift för återbetalning av felaktigt inbetalda studentkårsavgifter. Studentkårsavgiften för läsåret 2017-2018 är 120€ och består till 54€ av hälsovårdsavgiften. När du har betalat din studentkårsavgift är du berättigad att beställa ett studiekort. Studiekort beställs via frank.fi och på Franks hemsida kan du bekanta dej med olika studiekortsvarianter med eller utan betalningsegenskaper. Frank erbjuder också en mängd rabatter för studerande med studiekort.