Svenska Handelshögskolans Studentkår bevakar studerandes intressen på många fronter. Sektorn som fokuserar på intressebevakning delas in i utbildningspolitik, högskolepolitik och socialpolitik. Utbildningspolitiken innefattar den så kallade interna intressebevakningen, det vill säga mot högskolan, medan högskolepolitik främst handlar om intressebevakning på nationell nivå och socialpolitiken handlar om bl.a. studenthälsovård, hälsa och välmående m.m.

I studentkårens styrelse för 2016 sitter följande personer med respektive ansvarsområden:

Sofia Holm- Utbildningspolitik
Petra Laiti - Högskolepolitik
Alina Anderson - Socialpolitik och Idrott

Studentkåren har studeranderepresentanter i de flesta organen på Hanken. Uppgiften för dessa representanter är att försäkra att vår röst som studerande blir hörd då beslut tas som berör oss. De flesta av dessa representanter utses av studentkårens styrelse, förutom representatnerna till Universitetskollegiet (Unikollegiet) och Hankens styrelse. För dessa två utses representanterna av studentkårens fullmäktige.

Nedan ser du vem som sitter i de olika organen på Hanken för mandatperioden 2016-2018 och de respektive organens kontaktuppgifter:

IR-repsarna för marknadsföring och logistik: ir.marknadsforing@shs.fi
IR-repsarna för FLO och entreprenörskap: ir.flo@shs.fi
IR-repsarna för nationalekonomi: ir.nationalekonomi@shs.fi
IR-repsarna för finance: ir.finansiellekonomi@shs.fi
IR-repsarna för redovisning och handelsrätt: ir.redovisning@shs.fi
Repsarna i unikollegiet: unikollegiet@shs.fi
Repsarna i akademiska rådet: ar@shs.fi

Alla studeranderepresentanter: studrepsar@shs.fi

Ordinarie (Suppleant)

Universitetskollegiet:
Nam Do (Stina Wahlsten)
Sofia Slotte (Elin Bergman)
Veronica Välimäki (Anna Piiroinen)
Alexandra Järnefelt (Rasmus Sinnemaa)
Mea Miettunen (Anni Immonen)
Jessica Kock, Vasa (Alina Söderman, Vasa)

Hankens Styrelse
Ordinarie medlem: Filip Björklöf

Akademiska Rådet
Kenneth Nilsson (John Fast)
Sofia Slotte (Stina Wahlsten)

Institutionsråd

Finansiell Ekonomi och Statistik
Max Nyberg (Jerker Salokivi)
Natalie Nyman, Vasa (Katri Hämäläinen, Vasa)

Nationalekonomi
Peter Elmgren (Majken Stenberg)
Felicia Aminoff (Jan Sarasvuo)

Företagsledning och Organisation (Entreprenörskap)
Elin Bergman (Ella Veijalainen)
Petra Laiti (Melina Weckman)
Rasmus Sinnemaa (Sara Paldanius)
Madeleine Sabel, Vasa (Kasper Kalpamaa, Vasa)

Redovisning och Handelsrätt
Lukas Lundin (Martina Forsman)
Alexandra Järnefelt (Vanessa Nyman)
Anna Piiroinen (Sofia Slotte)
Jessica Kock, Vasa (Alina Söderman, Vasa)

Marknadsföring
John Grönholm, Vasa (Sara Hemming, Vasa)
Julius Tallqvist (Pia Alfthan)

Andra studeranderepresentanter:

Språknämnden
Victoria Karlsson (Sarah Korhonen)

ITR, Rådet för Informationstekonologi
Majken Stenberg (Stina Wahlsten)

Studiestödsnämden
Sofia Slotte (Jerker Salokivi)
Antonia Bäckman (Rasmus Sinnemaa)
Thomas Lindqvist (Elin Bergman)

Jämställdhetsombud
Alina Anderson
Tomas Granholm

Matrådet
Sofia Holm
Petra Laiti

Examnensnämden
Elin Bergman (Sofia Slotte)

Ledningsgruppen för student- och lärarmobilitet
Mia Palmgren

Assurance of Learning-group AoL
Sofia Slotte
Jessica Kock

Alumnrådet
Matilda Saarinen

Kvalitetsrådet
Jan Sarasvuo